Luật Sư NGUYỄN KHẮC CHÍNH

Dân Biểu LÝ TRƯỜNG TRÂN

Nhân Sĩ TRẦN KHÂM

Nhà Văn CHU TẤN

Chiến Hữu TRƯƠNG MINH RẠNG

Giáo Sư ĐẶNG VĂN THIÊN

TỔNG NHA TUYÊN ÚY

 1990 - 1995

- Tổng Liên Đoàn xây dựng Việt Nam 

- Hành trình trở về Việt Nam 

- CAMBODIA 

- Thành Lập:

  Chính Phủ Cách Mạng Việt Nam Tự Do

 

 1996 - 2000

- Đại Hội Chính Nghĩa

- Đại Hội Biên Thùy 

- CSVN xữ 37 Chiến Sĩ  VNTD 

- Thành Lập:

  Tổng Đoàn Thanh Niên Việt Nam Tự Do

- Chiến dịch năm 2000

 

 2001 - 2005

- Vụ Án: Võ Đức Văn, Nguyễn Tấn Vinh,

              Huỳnh Ngọc Thuận 

- Diễn đàn Công Luận 

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 1) hình thành:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do  

- Thành Lập Đảng Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Hiến Chương - trình diện:

  Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Tự Do 

- Đài phát thanh (RFVN) và Báo Chí VNTD

- Quốc Dân Đại Hội (kỳ 2) ra mắt:

  Chính Phủ Việt Nam Tự Do

 

 2006 - 2010

- Vụ Án NAM HÀN 

- Đại Hội Đại Biểu Đảng Dân Tộc 

- Điều trần tại Liên Hiệp Quốc 

- Thành lập Đài GLOBALTV 

- Được trao giải Nhân Quyền 

 

 2011 - 2015

- Vận động hình thành:    

  Liên Minh Dân Tộc Việt Nam 

- Công bố Tài Liệu CSVN

 2016 - Hiện tại

 Hành trình cách mạng

- Hình ảnh hoạt động  1995 - 2015

- Hình ảnh vận động Quốc Tế 

 Báo Chí

- Thông Cáo Báo Chí

- Báo chí CSVN 

- Báo chí Quốc tế 

- Báo chí Việt Nam hải ngoại 

- Báo chí VIỆT NAM TỰ DO

NỘI CÁC

Linh Mục PHAN PHÁT HUỒN

Hòa Thượng THÍCH GIÁC LƯỢNG

Mục Sư NGUYỄN PHÚ CAM

Nhân Sĩ PHAN THÀNH NHÂN

Hiền Tài NGUYỄN SAO ĐÁP

Hòa Thượng THÍCH TUỆ UY

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Đại Tướng NGUYỄN KHÁNH                    Đại Tướng LINH QUANG VIÊN                   Đô Đốc LÂM NGƯƠN TÁNH

Tiến Sĩ HÀ THẾ RUYỆT                               Chiến Hữu NGUYỄN SƠN HÀ                    Thiếu Tướng NGUYỄN VĂN SĨ

Thẩm Phán ĐẶNG PHÚC NGUYÊN         Chiến Hữu HOÀNG HỮU TÍN                     Chiến Hữu CHÂU CHƯƠNG

Chiến Hữu KIM PHƯƠNG                         Trung Tá NGUYỄN VĂN ĐÔN                     Đại Tá LÊ THƯƠNG

Chiến Hữu NGUYỄN HỒNG LĨNH           Giáo Sư DƯƠNG ĐẠI HẢI                            Đại Tá PHÙNG NGỌC ẨN

Chiến Hữu TRƯƠNG NGỌC THU            Thiếu Tướng NGUYỄN DUY HINH             Chiến Hữu HUỲNH BÁ PHỤNG

Chiến Hữu ĐỖ THÀNH TRUNG               Chiến Hữu NGUYỄN HỮU ĐỨC                  Chiến Hữu NGUYỄN AN HIỆP

Chuẩn Tướng HÀ VIÊN                             Chiến Hữu NGUYỄN THƯƠNG CÚC          Giáo Sư NGUYỄN HOÀI NAM

Kỹ Sư NGUYỄN HUY CƠ                           Chiến Hữu CAO MẠNH QUÂN                   Chiến Hữu NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH 

Nha Sĩ TRẦN VĂN SƠN                             Tiến Sĩ TRẦN THANH HẢI                            Kỹ Sư NGUYỄN NGỌC DIỆP

Kỹ Sư NGUYỄN ĐẠI NGỮ                         Chiến Hữu NGUYỄN HOÀNG NAM            Chiến Hữu NGUYỄN HỮU CHÁNH

Chiến Hữu SINH CẨM MINH                   Kỹ Sư NGUYỄN TRUNG TRỰC                     

Chiến Hữu TRẦN THANH CÁC                 Kỹ Sư VŨ TRỰC

Giáo Sư NGÔ TRỌNG ANH

Nhân Sĩ LÊ QUANG THÁI

Nhân Sĩ HOÀNG VĂN MINH

Trung Tướng TÔN THẤT ĐÍNH

Tiến Sĩ CAO THẾ DUNG

TIến Sĩ PHAN VĂN THÍNH

Giáo Sư NGUYỄN HUY ĐẨU

HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP

Tiểu Sử Thành Viên Các Cơ Chế Lãnh Đạo