Pictures - Overseas Activities

       . CASE

      . PARIS AGREEMENTS

      . ISLANDS

"Trong bối cảnh là các phương tiện truyền thông khác do chính quyền Việt nam kiểm soát như là, báo in, radio, TV, bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt, thì Internet với mức độ truyền tải thông tin rất là mau lẹ, đi kèm với những tiện ích của nó, làm cho người dùng ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những nước mà truyền thông bị kiểm duyệt một cách nghiêm ngặt như ở Việt nam, có khả năng tiếp cận được với những thông tin đa chiều hơn. Mọi người có thể tiếp cận nhiều nguồn khác nhau trên Internet, chứ không phải là chỉ một nguồn mà nhà cầm quyền Việt nam hay là các nhà cầm quyền có mong muốn kiểm duyệt thông tin khác muốn họ biết tới chỉ với phương thức một chiều.”

Related sources about the current situations in Vietnam:

- HUMAN RIGHTS

- POLITICS

- ECONOMY

- ISLANDS -

Papers

Symposia

UPHEAVALS – SITUATION – HISTORY – PROCESS

THESE DOCUMENTS show the incredibly arduous journey that Mr. Nguyen Huu Chanh and his comrades have overcome in spite of innumerable adversities, even their lives to topple the Communist regime in Vietnam.

 

MEETINGS and CONVENTIONS of the GFVN contribute to the plans of rebuilding the country which must be based on people’s inalienable wills and rights.

INTERNATIONAL RELATIONS  calling for support from the international community in order to regain democracy and human rights in Vietnam.